FRTL By Andersen

Bag FRTL by Andersen står Christina og Anders Geertsen Wiuff. Vi har begge arbejdet med markedsføring, kommunikation og storytelling i mange år og er begge selvstændige og iværksættere helt ind til benet.

For et par år siden opstod idéen om at tolke H.C. Andersens fortællinger og budskaber i en nutidig tone og lave kommercielle produkter med en moderne streg. Vi har tænkt kreative tanker og sparret med familie, venner og vores helt fantastiske netværk, og vi er super stolte over det resultat, vi nu kan præsentere.

FRTL by Andersen ejes og drives af Storyteller ApS